Mobilens livsløp - etisk guide

Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder nykjøp av mobiltelefoner og høy mobilbruk. Dette skaper verdier for samfunnet, men vi vet også at forbruket innebærer flere etiske problemstillinger. Dette nettstedet gir deg innsikt i problemstillinger knyttet til mobilens livsløp og din rolle som forbruker.

I tidslinjen nedenfor finner du informasjon om fasene i mobilens livsløp; som råd for kjøp og bruk, hvordan mobiler designes for enklere gjenvinning og hvordan mobiler bidrar til demokrati og økonomisk vekst. Men global produksjon og edle råvarer gir også grobunn for kriminalitet og utnytting av ressurssvake mennesker. Les mer

Dette nettstedet er utgitt av Eletikk-utvalget, som arbeider for en mest mulig samfunnsansvarlig mobilbruk. Målet er å gi innsikt i problemstillingene som er knyttet til nordmenns mobilbruk, og å påvirke slik at vi kan høste av godene mobilteknologien gir og samtidig redusere de negative konsekvensene vår mobilbruk har på verden. Les mer