Foto: Nokia

Foto: Nokia

Design for miljø og gjenvinning

Det internasjonale arbeidet med å minske utslipp av miljøgifter og bedre ressursutnyttelse har skapt et press for redesign av produkter. Utfordringen er å designe mobiler, tilleggsutstyr og pakkettering slik at det belaster miljøet i minst mulig grad.

Fokuset kom tidlig på innpakkingen, hvor plast og isopor ble byttet ut med papir og papp hos de fleste. Nå hvor mange mobiler kommer med større internt minne har også flere fjernet den trykte brukermanualen og i stedet lagt informasjonen inn i mobilen. Mobilprodusentene søker også å forenkle gjenvinningsprosessen mest mulig, og designer mobilene slik at demontering skal bli enklest mulig.

Erstatte miljøgifter

Men det viktigste arbeidet så langt er prosessen med reduksjon av miljøgifter. Gifter som PVC og bromerte flammehemmere brukes i stadig mindre grad, og produsentene arbeider også for å minske bruk av tungmetaller som kvikksølv, kadmium og bly.

For en del av disse stoffene innebærer dette at det må utvikles erstatningsmaterialer. Bromerte flammehemmere blir brukt for å gjøre ulike produkter mindre brennbare, noe som minsker risikoen for brannskader for mobilbrukerne. De er svært effektive, men blir i stadig større grad byttet ut med alternativer.

Unngå sjeldne metaller

Men ikke alle stoffer blir byttet ut på grunn av forurensingsfare. Mobiltelefoner inneholder også små mengder av svært sjeldne, og derfor dyre, grunnstoffer. Sjeldenheten innebærer en leveranserisiko for produsenten, som må forholde seg til høye og ustabile råvarepriser. Dette er en grunn til at produsentene prøver å minimere bruken av slike stoffer.

En annen er at verdien gjør metallene omstridte i ressurssvake regioner. Ett eksempel er grunnstoffet tantalum, som har unike egenskaper ved at de tåler temperaturer helt opp til 3500 grader samtidig som det har god ledeevne. Det innebærer at ørsmå volum benyttes i kondensatorer og batterier som må tåle høye temperaturer. Men samtidig er tantalum, utvunnet av mineralet coltan, ett av de sjeldne grunnstoffene som til en viss grad utvinnes i omstridte gruver i Den demokratiske republikken Kongo. Coltan-utvinning der er med på å finansiere konfliktene i landet.

Dilemma for DR Kongo

Flere hjelpeorganisasjoner er klare på at de ikke ønsker seg erstatning av de såkalte konfliktmineralene i DR Kongo, men heller oppretting av velfungerende infrastruktur i landet slik at verdiene kan benyttes til å finansiere oppbygging. Men mange mobilprodusenter ser likevel på erstatningsmaterialer, som keramikk, for å både slippe kostnadene og de etiske problemstillingene ved det sjeldne råstoffet.