Foto: Nokia

Foto: Nokia

Standardisering og livsløp

Mobilbransjen arbeider aktivt med å redusere bruken av miljøgifter og unødige ressurser gjennom pakketering og design. Mye av dette arbeidet drives frem av de enkelte mobilprodusentene, men bransjen jobber også med standardisering for å minske miljøforurensing.

Selv om de fleste mobilprodusentene har gjort store kutt på pakettering, så har det frem til nå også vært slik at mobilprodusentene har hatt unike kontakter for ekstrautstyr og ladere, slik at gjenbruk av lader og øreplugger ikke har vært mulig.

Felles lader gir bedre gjenbruk

Dette har ført til store mengder elektronisk søppel. Skifte av mobil har ofte betydd at fullt brukbare ladere og øreplugger har havnet i søpla. Mobilbransjen har til sist klart å bli enige om å innføre en felles standard for mobilladere, noe som vil bidra tungt til å hjelpe på dette problemet. Fra 2011 vil 18 ulike mobilprodusenter innføre micro-USB kontakter på sine apparater, noe som betyr at du kan bruke den gamle laderen til den nye mobilen.

Dette innebærer også at mobilprodusentene kan fase ut tradisjonen med å sende nye ladere med nye mobiler, noe som også vil redusere klimautslipp ved frakt og innpakking av mobiler.