Foto: Sony Ericsson

Foto: Sony Ericsson

Design av mobiltelefoner

Mobilmarkedet beveger seg svært hurtig. Nye mobiler lanseres ofte, og de mest populære produseres i enormt store volum. Samtidig blir selv de mest populære modellene som regel byttet ut av redesignede og oppgraderte modeller etter kort tid.

Det er ikke uvanlig for markedsledende modeller å kun bli produsert i ett års tid, men at det i det tidsrommet produseres mange millioner eksemplarer av modellen.

Rask utviklingstakt

Det er en gruppe hovedfaktorer som driver denne trenden.

Den viktigste er utviklingen av ny funksjonalitet – enten ved introduksjon av helt ny teknologi, eller ved design av mobiler som kombinerer eksisterende funksjonalitet på en bedre måte.

En annen er at effektiv teknologiproduksjon gir prispress – ny mobilteknologi faller i pris i takt med økende produksjonsvolum. Forbrukerne får raskt enda bedre utrustede mobiler til lavere eller tilsvarende pris, og fjorårets modell blir utkonkurrert.

En tredje faktor er mote. Mobilprodusentene ønsker å friste til nykjøp ved å lansere modeller med annerledes design. Resultatet er at mobilprodusentene lansere nye mobiler ofte, og at modellene må kunne produseres i enorme volum.

Mange designhensyn

Mobildesign er en omfattende prosess, som må ta hensyn til brukerbehov, teknologi, mote, produksjon og også materialvalg og gjenvinningsegnethet. Mobilprodusentene må forholde seg til alt fra forbrukertrender og ikondesign til internasjonal regulering og standardisering for mindre miljøforurensende elektronikk.