Foto: Nokia

Foto: Nokia

Design: hva kan du gjøre?

Det kommer stadig nye mobiler på markedet, og mange fristes av ny funksjonalitet og design til å bytte mobil ofte.

Dette nettstedet beskriver etiske problemstillinger knyttet mobilens livsløp. De tydeligste etiske utfordringene finner man i valg av råvarer, produksjonen, forbruket og gjenvinning av mobiltelefoner. Sentrale utfordringer er mindre bruk av miljøfarlige metaller og kjemikalier, bedre håndtering av verdikjeden tilknyttet sjeldne metaller og bedre kontroll over gjenvinningen.

Her er mobilprodusentene viktige samarbeidsaktører for å gjøre vårt mobilbruk mindre belastende i forhold til miljøforurensing og utnytting av ressurssvake arbeidere. Gode løsninger vil som regel innebære samarbeid mellom myndigheter, mobilbransje og andre relevante aktører.

Design viktig konkurransefortrinn

Designfasen er den eneste fasen i mobilens livsløp som ligger helt i mobilprodusentenes hender. Den styres primært av den harde konkurransen på verdens mobilmarked. Produsentenes hovedfokus er å designe mobiler som i best mulig grad skal treffe dine ønsker og behov som forbruker.

Samtidig er designfasen stedet hvor mobilprodusentene beviser i hvor stor grad de tar hensyn til andre etiske problemstillinger knyttet til mobilen. Utfasing av miljøfarlige stoffer og design for enklere gjenvinning kan både innebære høyere pris og mindre optimalt utseende. Samtidig kan produksjon av store volumer med billige telefoner i dårlig kvalitet føre til at brukerne skifter mobil oftere. Dette er forhold mobilprodusentene må veie opp mot hverandre.

Velg mobiler som tar hensyn

Den beste påvirkningskraften forbrukere har over mobilprodusentenes design er derved i kjøpsøyeblikket. Hvis mobilprosentene ser at modeller med bedre etisk fotavtrykk selger godt, appellerer det til økt innsats på området. Men hvis kundene kun ser på pris, utseende og funksjonalitet, så bidrar det ikke til øket motivasjon for å satse på mer etisk utforming.

Det viktigste tiltaket man kan gjøre for å påvirke designet i etisk retning er derfor å vurdere mobiltelefonenes etiske fotavtrykk ved innkjøp, eller å engasjere seg mer direkte i forhold som god gjenvinning, global produksjon eller ansvarlig råvarebruk.