Foto: Nokia

Foto: Nokia

Gjenvinning

Å levere inn mobiltelefonen og laderen til forsvarlig gjenvinning er ett av de viktigste miljøtiltakene man kan gjøre for et mer etisk livsløp for mobilen. Mange av mobilens etiske problemstillinger er knyttet til dyre råvarer og miljøforurensing fra mobilkomponenter.

Ved innlevering av mobilen til butikk eller gjenbruksstasjon i Norge gjenvinnes over 95 prosent av materialene i en mobil forsvarlig, noe som både innebærer mindre miljøforurensing og redusert press på utvinning av edle råvarer.

Slik gjenvinner du:

Status for norsk gjenvinning

Nordmenn er i verdenstoppen på innlevering av større elektronikk, men dessverre ikke så flinke til å gjenvinne mobiltelefoner. Her i landet selges det årlig nesten 2,5 millioner mobiler, men gjenvinningen er ikke en gang på 1 prosent av dette. Elretur, Norges største returselskap for elektrisk og elektronisk avfall, forteller at de fleste har en skuff med gamle mobiler hjemme i stedet. Bare hver femte nordmann er uten en gammel mobil i skuffen, hver andre nordmann har 1-2 mobiler hjemme, mens hver fjerde nordmann har mer enn tre mobiler liggende (Kilde: Elretur/Norstat 2010).

Dette innebærer at store mengder etterspurte, edle metaller ligger ubrukt, i stedet for å dempe etterspørselen etter slike metaller i det globale råvaremarkedet. Elretur har alene klart å hente ut hele 136 kilo gull fra 3000 tonn kretskort. Samtidig betyr det at miljøgifter ikke blir forsvarlig behandlet. Dette er dårlig ressursbruk. Mobilene inneholder såpass mye verdifulle og sjeldne metaller at forsvarlig gjenvinning av en mobil koster under en krone.

Det verste man kan gjøre er å kaste mobiltelefonen i søppelbøtta. Det fører til at miljøgifter i mobiltelefonen blir sluppet ut i naturen. For mobiltelefonen vil da bli brent sammen med annet restavfall i anlegg som ikke er laget for å forbrenne elektronikk. Den forbrenningen skjer ikke ved høye nok temperaturer til å uskadeliggjøre miljøgifter som for eksempel bromerte flammehemmere.

Stort globalt gjenvinningsproblem

Norge har heldigvis et stort sett velfungerende gjenvinningssystem, men mobilgjenvinning er ikke vanlig i større deler av verden. Internasjonal gjenvinning preges både av manglende lovverk og kriminalitet, noe som gir både miljøforurensning og utbytting av ressurssvake mennesker.