Foto: El:retur

Foto: El:retur

Gjenvinning: hva kan du gjøre?

Vi kan lett bidra til å minske problemene med miljøforurensing eller uforsvarlig gjenvinning av mobiler ved å sørge for et mer ansvarlig mobilforbruk. Nordmenn gjenvinner bare en av 100 mobiler. Ungdommen er dårligst til å gjenvinne, og samtidig de som hyppigst bytter ut mobilen.

Som forbruker kan du påvirke på mange vis:

Ha og bruk én mobiltelefon

Lever inn mobiltelefonen til gjenvinning

Mobiler, ladere og tilleggsutstyr kan leveres inn til forsvarlig gjenvinning hos alle som selger mobiltelefoner, eller på kommunale gjenvinningsstasjoner rundt omkring i Norge. Innlevering trenger ikke å skje i den samme butikken hvor du kjøpte mobilen -alle elektronikkforhandleren plikter å ta imot den type utstyr de selv selger.

Bruk forbrukermakten for bedre innsamling

Alle forhandlere er ikke like flinke til å informere om dette, og det varierer hvorvidt de har satt opp gjenvinningspunkter ibutikkene. Men de har like fullt plikt til å ta imot, så forbrukere kan trygt levere gjenvinnings-elektronikkentil betjeningen.

Større pågang fra publikum kan skape endringer på dette området. Men jo flere forbrukere som kommer med utstyr til gjenvinning, jo mer fornuftig blir det for butikkene å sette opp ordentlige gjenvinningspunkter.

Unngå å legge igjen elektronisk utstyr på steder med dårlig tyverisikring, hvor man risikerer at utstyret kan komme på avveie. Gjør gjerne forhandlere eller returpunkt oppmerksom på problemet hvis innsamlingspunktet er dårlig sikret.

Vær skeptisk til gjenbruksordninger

Det hender at aktører innfører innsamlingsaksjoner hvor eldre, men brukbare, mobiler skal gå til gjenbruk. Intensjonen er svært bra. Det å gi en mobiltelefon et så langt livsløp som mulig er et godt etisk og miljømessig grep. Men slike ordninger kan også føre til at ubrukbare mobiler blir sendt til utviklingsland, og ender opp som miljøgifter i stedet for nyttig hjelp for innbyggerne. Før man donerer eldre mobiler til slike ordninger bør man derfor forsikre seg om at mobilene blir funksjonstestet iNorge før eksport, selv om man vet at mobilen man selv donerer faktisk fungerer.

Global bistand

Rådene ovenfor er basert på dagens returordning i Norge, men bidrar ikke til å minske problemet med elektronisk avfall i resten av verden. De som ønsker å påvirke for bedring av de globale forholdene kan vurdere å engasjere seg i internasjonale organisasjoner med dette på agendaen.
Fattigdom er en viktig driver for kriminalitet og utbytting av ressurssvake mennesker. Arbeiderne som utsettes for miljøgiftene ved uregulert mobilgjenvinning har ofte få andre alternativer for å skaffe seg en inntekt. Generelt arbeid mot fattigdom kan også bidra til å bedre situasjonen for enkelte av disse.