Foto: Sony Ericsson

Foto: Sony Ericsson

Mobilen som ressurs

Mesteparten av dette nettstedet omtaler problemstillinger ved produksjon og gjenvinning av selve mobilen, men for brukerne utgjør mobilvalg og kostnad en liten del av mobilens livsløp. Mobilen er istedet et stadig viktigere verktøy for verdiskaping i hverdagen.

Mobilen hjelper til å organisere folks hverdag, hente inn informasjon, effektivisere arbeidslivet, spare tid og gi trygghet. Bruksområdene er varierte, og vokser dag for dag.

For innbyggere i land med dårlig infrastruktur kan mobilen utgjøre den store forskjellen for å bygge seg en bedre økonomisk hverdag eller være et viktig bidrag for demokratibygging. I de eksterne lenkene ligger mange eksempler på dette.

Verktøy for miljøet

GeSI-rapporten SMART 20/20, som er utarbeidet av McKinsey og The Climate Group, anslår også at IKT er en nøkkelnæring i det globale arbeidet med å bekjempe klimaforandringer, og at IKT-løsninger vil kunne bidra til å kutte 15 prosent av næringslivets utslipp.

I Norge er mobilen et stadig viktigere verktøy i arbeidet for reduksjon av folks C02-utslipp. Mobilløsninger gjør det enklere å kontakte, koordinere og lokalisere mennesker og resurser. Det legger grunnlag for løsninger som sparer miljøet.

Demokrati

Samtidig er mobilen et kraftig verktøy for demokrati og talefrihet. I land hvor media er kontrollert, kan mennesker kommunisere, koordinere seg og spre alternative nyheter med mobiltelefonen. Et godt eksempel er den Oslo-baserte TV- og radiostasjonen Democratic Voice of Burma, som publiserer nyheter til befolkningen i militærregimet Burma. Journalistene til stasjonen arbeider anonymt og bruker mobiltelefoner og håndholdte kameraer som sine viktigste verktøy. Reportasjer smugles ut via mobil- eller internett.

Det har vist seg umulig for det sittende regimet å få stoppet denne spredningen av informasjon.

Økonomi

Utbredelsen av mobiltelefoni har også vist seg å være en svært sterk faktor for å få økonomisk vekst, både i industri- og utviklingsland. Mobiltelefoni kan installeres relativt raskt i land uten tidligere kommunikasjons-infrastruktur, og gi helt nye muligheter til kommunikasjon, handel og informasjonsinnhenting for mennesker som tidlig var avskåret fra slike muligheter. Se lenkene nedenfor for rapporter og eksempler på slik verdiskapning.