Foto: Sony Ericsson

Foto: Sony Ericsson

Mobilmarkedet i Norge og verden

Nordmenn er kjent for å være glade i ny teknologi, og har også utmerket seg som et ivrig mobil-folk. Det selges årlig nesten 2,5 millioner mobiltelefoner i Norge, og norske innbyggere bruker hele 15,6 milliarder kroner i året på på mobilbruken.

Nordmenn bruker hele 7,7 milliarder kroner til tale og nettsurfing, 2 milliarder til SMS, 3,2 milliarder til abonnement og innmelding og til sist 2,7 milliarder på øvrige tjenester og gebyrer (Ifølge Post- og Teletilsynets statistikk for 2009). Av dette står det norske forbrukere for om lag 687 millioner kroner og næringslivet for 825 millioner kroner. Kostnadene ved mobiltelefoni utgjør ca 2 prosent av norske husstanders forbruk.

Operatørene

I 2009 hadde Post- og teletilsynet registrert 25 mobiloperatører i det norske markedet. De fleste av disse leier og videreselger trafikk fra de fire større mobilnettverk-eierne i Norge: Telenor, NetCom, Network Norway og Tele2.

Telenor er den desidert største teleoperatøren i Norge, og har omlag 55 prosent av omsetningen i markedet. NetCom, eid av Telia Sonera, er nest størst med drøyt 16 prosent. Disse to selskapene er også de med lengst historikk i markedet. Telenor, som tidligere var det offentlige Televerket, lanserte mobiltelefoni med et NMT-nett tidlig på åttitallet, mens NetCom bød på konkurranse med lansering av sitt mobilnett basert på GSM-teknologi i 1993.

Mobilselskapene i Norge hadde ved utgangen av 2009 registrert hele 5,39 millioner abonnement. 27 prosent av disse er såkalte kontantkortabonnement, mens resten betaler sitt forbruk med faktura i etterkant.

540.000 av disse hadde ved utgangen av første kvartal 2010 abonnement på mobilt bredbånd. Over 50 prosent av disse var solgt til privatmarkedet, og sto for hele 80 prosent av den totale mobile datatrafikken.

Mobilmarkedet i verden

Alle de fire norske mobilnettene benytter GSM-basert telefoni, noe som gjør at alle mobiler i norske butikker kan brukes på alle nett. Globalt er ikke bildet like enkelt. GSM-teknologi, og GSM-oppgraderingene EDGE, UMTS/3G og LTE, vinner frem, men det finnes også konkurrerende teknologi som CDMAOne, som ennå ikke er utfaset.

I løpet av 2010 vil verden passere 5 milliarder mobilabonnement, noe som innebærer at over 70 prosent av verdens befolkning trolig vil ha egen mobil. Da enkelte har flere abonnement, og også maskin til maskin-løsninger kan ha egne abonnement, må imidlertid dette tallet taes med visse forbehold.

I løpet av 2009 overgikk antallet abonnenter med mobil internett-tilgang en halv milliard.

Verdens seks største mobiloperatører er China Telecom , Vodafone, Telefonica/Movistar/O2, América Móvil, Bahrti Airtel og Telenor.