Foto: Nokia

Foto: Nokia

Mobiloperatørers etikk

Stadig flere bedrifter har innført rapportering på sine etiske fotavtrykk og sitt samfunnsansvar, ofte kalt Corporate Social Responsibility(CSR). Dette er ikke lovpålagt, men stadig flere bedrifter informerer om etiske problemstillinger for å bygge tillit hos kunder, ansatte, eiere og allmennheten for øvrig.

Slike rapporter er for tiden mest vanlig hos større selskaper og selskap som opererer internasjonalt.

Nedenfor finner du CSR-rapporter fra de større mobiloperatørene i det norske markedet.