Foto: Sony Ericsson

Foto: Sony Ericsson

Strømforbruk og CO2

For de fleste elektriske produkter kommer 80 – 90 prosent av miljøpåvirkningen i bruksfasen. Årsaken er at den største forurensningskilden på jorda er produksjon av elektrisitet, hvor over 50 % lages av kull.

Mobiltelefoners energiforbruk i driftsfasen er ikke avskrekkende. Det skjer en aktiv utvikling når det gjelder mobilens energiforbruk, hovedsakelig drevet av mobilprodusentenes ønske om å få batteritiden til å levere så mye bruk som mulig.

Som en sparepære

Resultatet er at mobilen bruker om lag 0,3 watt mens den lader, mens toppladede batterier lagrer 4 watt. Forbruk kommer an på bruksmengde og mobilens energieffektivitet, men kan ligge på fra 6 –10 watt i døgnet. Det er sammenlignbart med en energiforbruket til en sparepære. Til sammenligning trekker en TV 150 –250 watt og en plastma-tv 400 watt.

Dette moderate energiforbruket, sammen med den kompliserte produksjonskjeden, er noen av grunnene til at mobiltelefoner ennå ikke har fått internasjonalt anerkjente merkerordninger. For mer om miljømerking av mobilen, se siden "Mobilens etiske fotavtrykk".

Kan være verktøy for CO2-kutt

Enkelte rapporter peker istedet på at mobilen har potensial til å være et godt verktøy for kutt av C02-utslipp. Mye av verdens utslipp er forårsaket av dårlig ressursutnyttelse og unødig transport. Mobilen er stadig oftere en del av nye løsninger for mer effektiv transport eller deling av ressurser. Eksempler kan være bildelingsordninger, kollektivinformasjon og strømstyring.

Selv om mobiltelefonen kommer i skyggen av mer energikrevende elektronikk, så inkluderes også mobiler og mobilnett-utstyr i det økende fokuset på elektronikks energibruk. EU har blant annet utviklet et eget Ecodesign-direktiv for å fremme mer ressurseffektiv elektronikk.