Foto: Sony Ericsson

Foto: Sony Ericsson

Tips ved bruk av mobil

Når vi bruker mobilen legger vi igjen digitale spor og pådrar oss kostnader ved tale-eller datatrafikk.

Mange benytter også mobilen til å kjøpe innhold eller tjenester. Her finner du blant annet tips for innholds-og kostnadskontroll, informasjon om risiko ved bruk samt tips om garantier og reklamasjonsrettigheter.