Foto: Sony Ericsson

Foto: Sony Ericsson

Kjøp og bruk: hva kan du gjøre?

Både når vi kjøper mobil og ved bruken av mobil har vi direkte mulighet til å påvirke de miljø- og samfunnsmessige konsekvensen av vår mobilbruk.

Som forbruker har vi full kontroll over de valg vi tar, og kan derved påvirke mobilmarkedet direkte gjennom våre prioriteringer. Det føles kanskje ikke slik når man som en enkelt forbruker prøver å lete fram informasjon for å ta egne valg, men den kombinerte makten til norske forbrukere er stor nok til å bli lagt merke til også hos internasjonale mobilselskaper.

Norge som testmarked

Det er en påvirkningskraft norske forbrukere har bygd opp gjennom flere tiår. For knapt noen andre markeder er like opptatt av teknologiske nyvinninger og like innstilt på å bruke penger på å være tidlig ute med nye mobilmodeller. Et godt eksempel er populariteten til iPhone, hvor Norge tidlig kom i verdenstoppen i iPhone-bruk etter at hele 10 prosent av norske mobilbrukere hadde investert i Apple-mobilen.

Denne teknologi-iveren innebærer at flere mobilprodusenter merker seg utviklingen i det norske markedet, og at Norge i enkelte tilfeller også brukes som testmarked for nye modeller.

Se på mobilenes etiske fotavtrykk

Så langt har norsk mobiliver i hovedsak fokusert på design, teknologi, funksjonalitet og pris. Noen forbrukere ser også på strålingsverdier. Men det har vært lite fokus i markedet på den etiske innsatsen til mobiloperatører og -produsenter.

En av årsakene er mangelen på merkeordninger og annen informasjon som gjør det enklere for brukere å velge basert på etiske kriterier. Men enkelte slike rangeringsordninger finnes alt i dag. Les mer om disse på siden "Mobilens etiske fotavtrykk".

Som forbruker kan man også velge å prioritere operatører med gode etiske rapporter. Les mer om operatørenes etikk på "Mobiloperatørers etikk".

Velg en mobil du blir fornøyd med

Til sist, mye av problemstillingene rundt samfunnsansvar i forbindelse med mobilens livsløp ligger i forhold knyttet til internasjonale råvarer og produksjon. For å kunne bidra på dette området er det et viktig tiltak å velge en solid mobil med riktig funksjonalitet, slik at man ikke får unødvendige behov for hyppig mobilbytte. Samtidig bør man levere inn sin gamle mobil til forsvarlig gjenvinning, slik at den ikke bidrar til miljøforurensing og samtidig bidrar til større grad av gjenbruk av verdifulle råstoffer.