Foto: Nokia

Foto: Nokia

Mobilprodusentenes rapporter om samfunnsansvar

Svært mange globale selskap føler allerede et press for å bidra til bedring av sin bedrifts "etiske og miljømessige fotavtrykk".

Det innebærer ofte at bedriften starter med å kartlegge de etiske og miljømessige konsekvensene av sin eksistens, og så med igangsetting av ulike programmer eller overvåkningsrutiner for å bedre forholdene. Bedriftene etablerer ofte egne avdelinger for arbeid med CSR (Corporate Social Responsibility) og begynner å rapportere om hvordan de tar samfunnsansvar.

Disse rapportene viser hvor bredt aktørene definerer sitt ansvar, og demonstrerer i ulik grad hvor mye ressurser de bruker på disse problemstillingene. Under eksterne lenker ligger rapporter fra flere mobilprodusenter og -operatører om CSR- og miljøinitiativ.