Foto: Nokia

Foto: Nokia

Utnytting av arbeidere i lavprisland

Handel over grensene har blitt enkelt. Samtidig har produksjonskapasiteten i lavprisland steget raskt, mens stadig mer av de varene som tidligere ble produsert i Norge nå lages utenlands.

Siden det eksisterer land med billigere arbeidskraft og råvarer, så vil de fleste selskap søke å utnytte denne prisforskjellen ved å legge hele eller deler av sin produksjon eller råvarehandel til lavkostland hvor de kan få ønsket kvalitet til en lavere pris enn hjemme. Denne kostnadsfordelen har blitt et viktig konkurransefortrinn, siden forbrukerne i stor grad ser på pris når de handler. Det innebærer at produksjon i lavkostland for mange er helt nødvendig for å beholde sin konkurransedyktighet.

Kina dominerer

Denne globaliseringstrenden har ført til at over 50 prosent av hele verdens produksjon nå anslås å skje i Kina. Andelen for elektroniske produkter ligger på opp mot 80 prosent.

Ifølge KOF-indeksen fra Universitetet i Zürich kommer Norge på en 38.plass innen økonomisk globalisering. Lista toppes av Singapore og Irland, med Luxembourg, Nederland og Malta på de påfølgende plassene. Selv om land som Luxembourg og Malta er små, står de som hjemland til store internasjonale konsern, noe som påvirker rangeringene.

Ulikt lovverk og annen praksis

Men internasjonal produksjon har noen store utfordringer. Produksjon flyttes over landegrensene til regioner med annet lovverk enn oppdragsgiverne er underlagt i hjemlandet. Det er mulig å kjøpe seg billigere produksjon i land hvor arbeiderne i større grad må risikere egen helse, hvor miljøskadelige utslipp ikke er like strengt regulert, hvor det brukes barnearbeid eller arbeides under vilkår som ikke følger internasjonale anbefalinger.

Det er heller ikke nok med god lovgivning. Kinas lovregulering av arbeidsforhold er relativt nær det vi har i Norge, etter at de innførte en lovendring i 2008. Men det avdekkes stadig eksempler på ulovlige arbeidsforhold.

Stadig nye brudd

Det har flere ganger blitt rapportert om svært store arbeidsmengder, høye produksjonskrav, lange arbeidsdager, tvunget overtid, lønner som ikke kan bære akseptable livsvilkår, usunne og helsefarlige arbeidsvilkår. Fabrikkene kan ha opp til flere hundre tusen arbeidere, som bor i overfylte sovesaler og knapt har tid til å leve et normalt, sosialt liv. Mange av disse kommer fra fattige familier og har som hovedmål å jobbe for å sende penger hjem. Samtidig konkurrerer disse fabrikkene om kontrakter med de internasjonale mobilprodusentene, som presser priser og produksjonstidsfrister når de legger inn sine ordrer.

Problemet er trolig stort, og en betydelig bekymring i forhold til produksjon av massemarked-varer, som mobiltelefoner. Studer de eksterne lenkene nedenfor for å få mer dyptpløyende informasjon om problemstillingen.