Foto: Nokia

Foto: Nokia

Produksjonsvilkårene i Kina

Våren 2010 opplevde Apple internasjonal mediedekning da det ble kjent at om lag 10 arbeidere som jobbet med iPhone-produksjon i underleverandøren Foxconns fabrikk i Chenchen hadde begått selvmord.

Dette skjedde til tross for at Foxconn selv sier de har høyt fokus på etikk og på overvåkning av etiske faktorer i sine fabrikker, og til tross for at arbeidsgiverlovene i Kina gir en relativt god beskyttelse til arbeiderne. Foxconn har i tillegg fått flere priser for ekstra gode arbeidsforhold av kinesiske myndigheter og utenlandske organisasjoner som Røde Kors.

Bryter Kinesisk lov

Men andre studier har påvist problemer hos Foxconn og andre produsenter i Kina. De har dels vist at en del fabrikker opererer med ulovlige betingelser for arbeiderne. Enkelte fabrikker er gigantiske, noe som i seg selv kan gi dårligere forhold, og til sist kommer den generelle fattigdommen utenfor fabrikkene i deler av Kina som en faktor. Provinser med høy andel elektronikkfabrikker blir til dels produksjonssentre som henter inn arbeidskraft fra fattigere landsbygd.

Gigantiske fabrikker

Foxconn er trolig verdens største mobilfabrikant, og produserer for mange ulike mobilmerker. I tilfellet Foxconn hadde fabrikken 400.000 ansatte, og også en høy erstatningssum til etterlatte ved dødsfall blant arbeiderne. 90 prosent av arbeiderne er mellom 18 og 24 år, og noen hevder at selvmordsraten er på nivå med den blant ungdom i resten av Kina. Men Foxconn har etter mediedekningen om dødsfallene senket denne erstatningen og øket lønnene med hele 70 prosent. Denne saken er derved et godt eksempel på hvordan internasjonal oppmerksomhet fungerer som en drivkraft for å få skapt endring selv i land hvor man ikke har juridisk myndighet.

Kinas myndigheter arbeider også med denne problemstillingen. De innførte en relativt god arbeidsrettslovgivning i 2008, men utfordringen er at denne kun er delvis integrert. Kina har derfor alt fra toppanlegg til fabrikker hvor det kan påvises flere lovbrudd.

Studer de eksterne lenkene nedenfor for mer dybdemateriale om denne problemstillingen.