Foto: Nokia

Foto: Nokia

Sporing av omstridte metaller

Mobilprodusentene har varierende grad av engasjement rundt sporing av opphavet til metallene i deres mobiltelefoner, men flere av mobil- og elektronikkbransjens organisasjoner jobber sammen med andre interesseorganisasjoner for å få frem bedre kontroll av verdikjeden.

Elektronikkbransjens internasjonale organisasjon, EICC, og Global e-Sustainability Initiative (GeSI) arbeider direkte med verdikjeden fra coltan-mineral til tantalum.  Coltan er navnet på mineralet som inneholder tantalum. Så lenge råvaren er i mineralform kan man spore opphavssted med kjemiske prøver, men etter nedsmelting til det rene grunnstoffet tantalum er det ikke lenger mulig. GeSI håper å klare å utvikle en revisjonsprosess for tantalum-smelteverk slik at de kan dokumentere om de er fri for konfliktmineraler.

GeSI har også utgitt en egen rapport som informerer produsentene om arbeidsforholdene til arbeidere innen utvinning eller gjenvinning av viktige mineraler for mobilproduksjon. Den gir også råd til produsentene om hvordan de mest effektivt kan påvirke forholdene til det bedre for arbeidere og miljøet.

Råd til bransjen

Rådene GeSI gir bransjen er dels å samarbeide for å øke fokuset på arbeidsforhold og miljø hos underleverandørene, både for å sikre at endringsprosesser blir startet, men også for å sikre at det ikke oppstår for mange overlappende strategier og standarder. Bransjen oppfordres også til å øke fokuset på gjenvinning for å sikre mer effektiv metallutnyttelse, og bes også om å bli enda flinkere til å spesifisere hvilke metaller de benytter i sine produkter. Det vil ifølge GeSI forenkle sporingen av innholdet og hjelpe til enda mer effektiv gjenvinning.

Flere av disse rådene følges. Ett eksempel er EITI-samarbeidet(Extractive Industries Transparency Initiative), som arbeider med problematikken i gruvebransjen. Andre initiativ som kan nevnes er Mining, Minerals and Sustainable Development Project og Verdensbankens Extractive Industries Review Process, som arbeider med å få større fokus på arbeidsforhold og miljø i råvarebransjen.

Standardisering

Det arbeides også med standardisering av produksjonen av elektroniske produkter. UL Environment Inc. er en global leder innen miljøevaluering og sertifisering, som nå arbeider med å lage bærekraftige standarder for mobilprodukter. Standardene skal være til hjelp for produsenter, forbrukere og forhandlere, og vil se på hele livsløpet.