Foto: Nokia

Foto: Nokia

Uoversiktlige verdikjeder, korrupsjon og kriminalitet

Selv om de store mobilprodusentene har innført Codes of Conduct, som setter krav til deres underleverandører om menneske- og arbeidsrettslige forhold, så viser undersøkelser at dette ikke betyr at problemene er borte.

Undersøkelsen fra Make IT Fair i 2008 fant for eksempel brudd på disse kodene i flere fabrikker i Kina og Filipinene.

Rapporten konkluderer dels med at mye av verdikjeden ikke blir kontrollert, siden mobilprodusentene kun fokuserer på de produsentene som kommer i tettest kontakt med dem.

De verste arbeidsvilkårene finner man ofte lenger nede i verdikjeden, konkluderer Make IT Fair, og understreker at de oppdager problemer selv hos mobilprodusentenes nærmeste underleverandører. Organisasjonen fant brudd på lokal arbeidsgiverlovgivning, internasjonale konvensjoner og mobilselskapenes Codes of Conduct.