Foto: Nokia

Foto: Nokia

Produksjon

Mobiltelefoner produseres i hovedsak av 10–15 globale produsenter. Blant de mest populære er selskaper som Nokia, Motorola, Sony Ericsson, Apple, HTC, Samsung og LG. Konkurransen mellom dem er hard, noe som innebærer at mobilmodellene har kort levetid i butikkhyllene.

Både teknologiutvikling og nye forbrukstrender presser frem nye modeller, og de mest populære modellene produseres i enormt store volumer i sin korte livstid. Da Apple lanserte sin første iPhone-modell, solgte selskapet 6,1 millioner enheter i løpet av 15 måneder. Av oppfølgeren iPhone 3G ble det solgt hele 3,8 millioner enheter på kun tre måneder.

Stor produksjonsutfordring

Det å skulle produsere så enorme mengder avanserte mobiler på kort tid krever en svært fleksibel produksjon som takler store volumer. Mobilprodusentene løser dette på ulike måter. Selskap som for eksempel Nokia, LG og Samsung monterer en god del av mobilene i egne fabrikker, men kjøper inn deler fra underleverandører. Andre, som Apple, belager seg helt på underleverandører. Det vil si at Apple utvikler design og de tekniske spesifikasjonene for mobilene, og så kjøper produksjon fra spesialiserte mobilfabrikker.

Foxconn og Flextronics er to eksempler på gigantiske produsenter som er spesialisert på denne typen produksjon. Felles for begge modeller er at mobilprodusentene kun rår over en liten del av den verdikjeden som er nødvendig for å lage en mobil. De og deres direkte underleverandører står for montering og produksjon av noen komponenter, men hovedandelen av innmaten i en mobil kommer fra underleverandører uten direkte relasjon til mobilprodusenten.

Manglende oversikt over produksjonsforhold

Den kompliserte verdikjeden innenfor mobilproduksjon innebærer at mobilprodusentene ikke har oversikt over kvaliteten på arbeidsforholdene til alle som er involvert i mobilproduksjon. Det vanskeliggjøres også av geografiske, kulturelle og juridiske avstander ved global produksjon.

De store volumene og bruken av underleverandører for montasje, innebærer at mobilbransjen er en av mange bransjer som benytter seg av den enorme og rimelige produksjonskapasiteten man kan finne i Østen. Kina står alt for produksjonen av opp mot 80 prosent av verdens elektronikk, og andelen for mobiltelefoner er trolig tilsvarende. Det er rapportert om ulovlige arbeidsvilkår for unge arbeidere i fabrikker med opp mot 400.000 ansatte, noe som skaper etiske utfordringer for mobilprodusentene.