Foto: Nokia

Foto: Nokia

Produksjon: hva kan du gjøre?

Produksjonsforholdene for mobiler er komplekse, men det er i seg selv ikke noen grunn til å ikke gjøre noe. Det innebærer derimot at det ikke ser ut til å finnes enkle løsninger –problemstillingen må angripes fra flere kanter.

Fattigdom er en viktig årsak til mange av disse problemene. Det skaper grobunn for kriminell utbytting av fattige arbeidere. Fattigdom åpner også for korrupsjon, som svekker viktig nasjonal infrastruktur og gjør det lettere for kriminelle å operere uten represalier fra myndighetene.

Behov for arbeidsplasser

Samtidig kan arbeid med metallutvinning eller arbeid i mobilfabrikker bidra til å hjelpe ressurssvake mennesker til å skape seg et bedre liv. Men da må det sikres at arbeiderne har bærekraftige vilkår.

Arbeid for menneske- og arbeidsrettigheter

Som forbruker kan man spørre etter mobilprodusentenes innsats på områder som konfliktmineraler i Kongo eller arbeidsrettigheter i Kina, og velge å kjøpe mobiler fra selskaper som arbeider med problemstillingene.

Man kan også engasjere seg i organisasjoner som arbeider mot fattigdom og for bedre menneske-og arbeidsrettigheter verden over.