Foto: iStockphoto

Foto: iStockphoto

Edle råvarer og konflikt i DR Kongo

Verdens nærmest umettelige ønske om flere mobiler, PCer, spillkonsoller, TVer og annen elektronikk har fått et uventet gissel – Den demokratiske republikken Kongo. Det krigsherjede landet er uvanlig rikt på mineraler som har øket i verdi de siste 10 –20 årene – dels drevet av veksten i globalt elektronikkforbruk.

Langvarig krig, stor fattigdom, høy korrupsjon og en sterkt svekket infrastruktur innebærer at mineralutvinningen både fører med seg utbytting av fattige arbeidere og barn, og at fortjeneste fra mineralsalg finansierer geriljavirksomhet og våpen. Verdens etterspørsel etter enkelte mineraler er derved en direkte drivkraft til videre væpnet konflikt i landet.

Mange dokumentarister har dradd til Øst-Kongo for å beskrive situasjonen i landet og rollen de såkalte ”konfliktmineralene” eller ”blodmineralene” spiller i landet.

Vi anbefaler å sette av tid til å se beskrivelsen av situasjonen i en eller flere av de tilgjengelige dokumentarene, eller lese mer omfattende beskrivelser av situasjonen på nett. (Se lenkesamling nederst).