Foto: iStockphoto

Foto: iStockphoto

Kamp for global kontroll over råvarer

Ett kilo mobiltelefoner kan inneholde like mye gull som et knapt kilo gullmalm, samtidig som mengden kadmium i ett mobilbatteri kan forurense hele 600.000 liter vann. Denne kombinasjonen mellom stor råvareverdi og giftige substanser skaper store utfordringer for livsløpet til mobiler og annen elektronikk.

Det skaper spesielt grobunn for tre etiske problemområder: miljøforurensning, utbytting av arbeidere i fattige land og tilhørende kriminalitet. EUs regulering har så langt hatt fokus på miljøsiden – på kontroll med hva slags substanser som får importeres til EU og på at de importerte produktene må gjenvinnes forsvarlig i EU fremfor å dumpes på andre verdensdeler.

Vanskelig sporing

Men lovgivningen ser ikke på opprinnelseslandet til råvarene. Dette er informasjon det også har vist seg vanskelig å få fra mobilprodusentene, som selv kan ha problemer med å vite hvor deres underleverandører kjøper sine råvarer.

Dette er en stor utfordring for merkeordninger. Både Svane-og FairTrade-merking krever at produsenten har full kontroll med sine råvarer.

USA har nylig tatt tak i opprinnelsesproblematikken for å påvirke forholdende rundt det de kaller "konfliktmineraler" i Den demokratiske republikken Kongo. De vil kreve at amerikanske produsenter opplyser hvorvidt de benytter mineraler fra DR Kongo eller naboland i sine produkter. Hvis så er tilfelle krever USA at de spesifiserer hvilke tiltak de har gjennomført for å unngå at metaller som tinn, tungsten, gull, coltan eller tantalum har blitt kjøpt fra væpnede grupper i landet. Informasjonen må så publiseres på selskapenes hjemmesider, slik at forbrukerne blir informert. Loven innebærer ikke andre straffetiltak, og baserer seg på at publisitet vil være en tilstrekkelig drivkraft for endring i selskapene.

Gjenvinning bidrar

Kampen om kontroll innebærer også et større fokus på selvforsyning, enten ved utfasing av mineralene eller gjenbruk gjennom gjenvinning. Behovet for mer gull og aluminium er redusert i betydelig grad som følge av gjenvinning.