Foto: iStockphoto

Foto: iStockphoto

Råvarer

Mobiltelefonene vi bruker inneholder mange ulike råvarer. I snitt inneholder en trådløs mobil om lag 40 prosent metall, 40 prosent plast og 20 prosent keramikk. I tillegg benyttes kjemikalier.

Sammensetningen av råvarer er noe ulik fra modell til modell. På GRID Arendals nettsted kan du se råvarene i en typisk mobiltelefon. Bruk av kobolt eller lithium avhenger av batteriteknologien. Kobber, nikkel og tinn benyttes til strømkretsene. Dyre metaller som gull og tantalum (coltan) brukes på grunn av deres unike kvaliteter til å lede strøm eller tåle høy varme.

Problemstillinger

Mobiltelefoner og det meste av forbrukerelektronikk produseres med fokus på trygg bruk og driftssikkerhet. Det er en hovedprioritet for mobilprodusentene å sikre at kundene opplever lite feil og at utstyret er trygt i bruk. Samtidig er konkurransen i mobilmarkedet hard, og lavest mulige råvarekostnader viktig.

Kjemikaliebruk

EU jobber aktivt for å påvirke produsentene av all forbrukerelektronikk slik at skadelige kjemikalier unngås og bruken av omstridte råvarer reduseres. Ett eksempel er bruk av såkalte bromerte flammehemmere, som gir effektiv beskyttelse mot brann, men også har vist seg svært skadelige for miljøet.

Edle metaller

Når populære produkter, som mobiltelefoner, må benytte sjeldne metaller med unike egenskaper, som coltan, innebærer det at metallene blir svært etterspurt og at råvareprisene stiger. Metallene blir veldig verdifulle.

Det skaper utfordringer når slike "edle" metaller finnes i land med politiske konflikter og fattigdom, hvor myndighetene ikke evner å sikre forsvarlig utvinning. Tilgangen på slike råvarer kan føre til utnytting av arbeidere og finansiering av korrupsjon og krig. Situasjonen i Den demokratiske republikken Kongo er et eksempel på dette.

Vanskelig å spore

Problemstillingen forverres på grunn av den kompliserte, globale verdikjeden for mobiltelefonproduksjon. Enorme mengder mobiler produseres årlig, noe som innebærer at et svært stort antall underleverandører og produsenter er involvert. Det er svært vanskelig å få oversikt over leverandører, underleverandører og råvaretilfang, noe som betyr at det ennå ikke har vært mulig å lage noen merkeordning som sikrer at en produsert mobil ikke inneholder metaller basert på kriminell utvinning.

Verdifullt metall i elsøppel

De verdifulle metallene innebærer også at brukte mobiltelefoner har en verdi som kan utnyttes. Det eksisterer kriminelle nettverk som bryter miljø-og arbeidslovgivning ved å kun gjenvinne de edle metallene, mens resten av mobilene kastes der demonteringen foregår. Virksomheten skjer i ressurssvake områder i Afrika og Asia, hvor både arbeidere utnyttes til helsefarlig, uregulert arbeid og lokalmiljø forurenses.

Veien videre

Mobilprodusentene arbeider fortløpende med videreutvikling av både råvaremiks og teknologi, og søker å erstatte omstridte kjemikalier og metaller i ulik grad.