Foto: Nokia

Foto: Nokia

Mobilens livsløp

I hvilken grad forurenser mobiltelefoner miljøet? Kan jeg vite om de som er involvert i mobilproduksjon har gode arbeidsvilkår? Er mobilbruk trygt? Hvordan kan jeg bidra slik at den globale mobilbransjen blir så bærekraftig som mulig?

Mobilens livsløp spenner helt fra råvareutvinning og produksjon i land som Den demokratiske republikken Kongo og Kina til rollen som en av de viktigste eiendelene vi har i hverdagen. Det betyr at de valgene hver enkelt mobilbruker tar, som hvilken mobil man kjøper eller om man gir den gamle mobilen til gjenvinning, er med på å påvirke globale forhold.

Ved å klikke på symbolene i tidslinjen nederst på siden finner du informasjon om ulike problemstillinger knyttet til mobilens livsløp og lenker til dybdeinformasjon og sentrale aktører. Hver fase i livsløpet omtaler både forholdene i Norge, Europa og globalt, og presenterer også  innspill til din påvirkningsmulighet som forbruker.

Har du forslag eller kommentarer til innholdet, ta gjerne kontakt med redaksjonen.