Foto: iStockphoto

Foto: iStockphoto

Om oss

Denne nettsiden er utgitt av Eletikk-utvalget, som ble nedsatt på initiativ av statsråd Audun Lysbakken i november 2009.

Hvem som er med i utvalget og hvem som støtter utviklingen og vedlikeholdet av dette nettstedet ser du nedenfor. Vår redaksjonelle profil og mandat kan du lese mer om på Om redaksjonen.

Utvalgets medlemmer

Partnere

Utgivelse og vedlikehold av nettsiden er også støttet av følgende aktører fra mobilbransjen:

 

Nettstedet er utviklet av Surface Tension.