Foto: iStockphoto

Foto: iStockphoto

Om redaksjonen

Dette nettstedet er et samarbeid mellom offentlige myndigheter og norsk mobilbransje, produsert av en ekstern redaksjon med følgende mandat: "Norske forbrukere skal få innsyn i hva mobiltelefonen inneholder, under hvilke arbeidsforhold den er produsert og hvordan man kan resirkulere sin telefon".

Nettstedet presenterer de ulike fasene i mobilens livsløp og etiske problemstillinger i forhold til dette. Det er et hovedmål å gi en enkel og oversiktlig innføring i de forskjellige temaene, og hovedfokus er derfor på kortfattede presentasjoner av problemstillingene med eksterne lenker som leder leseren til dybdeinformasjon og relevante aktører på internett. Det innebærer lenking til svært ulike kilder, som nyhetsartikler, dokumentarer, rapporter, offentlige organer og engasjerte aktører.

Sentrale aktører

Redaksjonen ønsker å vise mangfoldet i synspunkter tilknyttet temaene, men også at sidene skal bli oversiktlige. Lenkingen er derfor begrenset til å omfatte de mest sentrale aktørene innenfor de ulike områdene. Redaksjonen fraskriver seg ansvar for innholdet på eksterne lenker.

I utvikling

Temaene dette nettstedet tar opp er områder som er i stadig utvikling, hvor nye aktører og rapporter kommer til fortløpende. Redaksjonen kan derfor ikke utelukke at relevante kilder ikke er inkludert, og tar gjerne imot innspill og forslag til innholdet.

Redaksjonen forbeholder seg samtidig retten til å prioritere antall og type kilder i forhold til relevans, oversikt og lesbarhet på sidene.